Standard Svensk standard · SS 3536

Byggnadsbeslag - Spanjoletter och deras slutbleck - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-13707

Utgåva: 2

Fastställd: 1993-09-15

Antal sidor: 9

Ersätter: SS 3536