Standard Svensk standard · SS-EN 1154/A1

Byggnadsbeslag - Dörrstängare - Krav och provning

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 1154/A1/AC:2006

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190) Diverse apparater för hemmabruk (97.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-33487

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-17

Antal sidor: 15

Tillägg till: SS-EN 1154