Standard Svensk standard · SS-EN 1154/A1/AC:2006

Byggnadsbeslag - Dörrstängare - Krav och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190) Diverse apparater för hemmabruk (97.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46564

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-05

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 1154/A1