Standard Svensk standard · SS-EN 1935/AC:2004

Byggnadsbeslag - Enkelverkande gångjärn - Krav och provning

Status: Gällande

Omfattning
Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-35363

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-02-06

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 1935