Standard Svensk standard · SS-EN 13126-19:2011

Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 19: Låsanordning för skjutbar enhet

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 13126 specifies requirements and test methods for durability, strength, security and functionality of Sliding Closing Devices (SCDs) for windows and door height windows.

This European Standard does not specifically cover the handles used in handle-operated SCDs or the sash fasteners used in cam-operated SCDs, requirements and test methods for which are given in EN 13126-3 and EN 13126-14, respectively.

Ämnesområden

Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Requirements and test methods for windows and door height windows - Part 19: Sliding Closing Devices

Artikelnummer: STD-76888

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-07

Antal sidor: 24