Standard Svensk standard · SS-EN 179:2008

Byggnadsbeslag - Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta - Krav och provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 179:2008

Byggnadsbeslag - Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna Europastandard specificeras kraven för tillverkning, prestanda och provning av nödutrymningsbeslag som drivs mekaniskt med antingen ett trycke eller en tryckplatta i syfte att utrymma lokalen i en nödsituation via en utrymningsväg.
Huruvida ett nödutrymningsbeslag är lämpligt för användning i en rök-/brandbeständig dörrkonstruktion fastställs genom brandprovning som utförs utöver de prestandaprovningar som krävs enligt denna Europastandard. I bilaga B anges ytterligare krav för dessa produkter.
Denna Europastandard omfattar nödutrymningsbeslag som antingen tillverkas och släpps ut på marknaden i sin helhet av en tillverkare eller tillverkas av mer än en tillverkare och sedan släpps ut på marknaden som en sats i en enda affärstransaktion.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190) Byggnadsbeslag (94.550)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 179:2008

Byggnadsbeslag - Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80011594

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-02-04

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 179:2008

Ersätter: SS-EN 179/A1/AC:2002 , SS-EN 179 , SS-EN 179/A1