Vad är en tjänst?

Begrepp för tjänster inom e-förvaltnings- och geodataområdet

Rapport som presenteras begrepp kring IT-baserade tjänster, särskilt sådana som har beröring med geodata.
Bland de begrepp som rapporten tar upp finns begrepp för Inspires tjänster, alltså sådana tjänster som regleras av lagen om miljöinformation.  

Hämta rapporten