OWL (Web Ontology Language)

Specifikation från W3C för ett språk avsett för den semantiska webben. Språket kan användas för att uttrycka komplex kunskap om och relationer mellan företeelser. OWL används för att koda så kallade ontologier.

Läs mer