ATOM

IETF RFC 4287 The Atom Syndication Format

Specifikation från IETF med tjänstegränssnitt för nedladdning av filer. 

Läs mer