Standardutveckling · SIS/TK 193

Takprodukter och taksäkerhet

Taket har en fundamental funktion att skydda byggnaden och de människor som befinner sig däri, medan taksäkerhetsanordningar är utrustning som skyddar och underlättar för personer som arbetar på taket eller tredje person som bara passerar byggnaden. Kommittén vill bidra med svenskt kunnande och expertis inom takprodukter, tätskikt och taksäkerhet och arbeta för att standarderna som framtas/revideras är anpassade efter svensk lagstiftning och minimera skador på byggnader och olyckor som kan uppstå vid takarbete.

Kommittén bevakar och påverkar den europeiska standardiseringen inom takprodukter, taksäkerhet och tätskikt i byggnadsverk och är organiserad i fem arbetsgrupper. Inom varje arbetsgrupp arbetar man även med nationella arbeten inom sitt respektive område. 

AG 01 Taksäkerhetsprodukter

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar europeiska och nationella standarder inom;

 

 AG 02 Tätskikt för låglutande tak och broar

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar europeiska och nationella standarder inom;

  • Bitumen, Syntetiska produkter samt tätskikt för broar
  • Vindlastprovning
  • Takavvattning låglutande tak

 
AG 03 Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på tak

Den 13 mars 2020 startade ett projekt med att ta fram en handbok och den 14 december 2020 hölls ett webinar för att presentera det snart färdiga arbetet. Handboken beräknas att publiceras under Q1 2021. 

> > Titta och lyssna på webinaret som vi höll den 14 december 2020 om Handboken. Du hittar länkarna till den uppdelade agendan nedan >>


AG 04 Fasad och Takpaneler (sandwichpaneler)

Arbetsgruppen bevakar den europeiska standardiseringen inom CEN/TC 128/SC 11 - Double skin metal faced insulating sandwich panels for roofing and cladding


AG 05 Branta tak och väggar (Flexibla spärrskikt)

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar europeiska och nationella standarder inom;

  • Underlagsprodukter
  • Vindskydd
  • Ångspärrar, fuktskyddsmattor
  • Betong, tegel, plåt samt shingel
  • Takavvattning (stuprör, hängrännor etc)

Webinar Ny handbok för montering av utanpåliggande solpaneler den 14 december 2020

 

Inledning, bakgrund, upplägg och innehåll
Hans Månsson, ordförande för Takprodukter och taksäkerhet och Tätskikt för byggnadsverk, BMI Group
Viveka Odlén, projektledare SIS

 


Kapitel 3-6: Planering, Elsäkerhet, Brandsäkerhet och Säkerhet arbetsmiljö vid arbete på tak
Alexander Hermansson, Weland Stål

 


Kapitel 7-10: Taktyper och underlag för solpanelsinstallationer, Beskrivning av olika montagesystem av solpaneler på tak, Lastpåverkan och Dimensionering och montagemetoder för infästning till olika bärande underlag
Hans Månsson, ordförande för Takprodukter och taksäkerhet och Tätskikt för byggnadsverk, BMI Group.Kapitel 11-13: Ansvar, Dokumentation, Service och underhåll
Roger Nilsson, Tätskiktsgarantier
Hans Månsson, ordförande för Takprodukter och taksäkerhet och Tätskikt för byggnadsverk, BMI Group

 


Projektplan, fördelar med SIS och summering
Hans Månsson, ordförande för Takprodukter och taksäkerhet och Tätskikt för byggnadsverk, BMI Group Viveka Odlén, projektledare SIS

 


 

 

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 26 standarder
EN 12326-3, Takprodukter - Skiffer- och stenprodukter för brutna tak och fasader - Del 3: Specifikationer för skiffer och skifferstenar.
EN 14782, Takprodukter - Självbärande plåt för taktäckning och väggbeklädnad - Krav och provningsmetoder
EN 14509-2, Dubbelsidig metallbeklädda isoleringsplattor - Fabrikstillverkade produkter - Specifikationer - Del 2: Strukturella tillämpningar - Infästningar och potentiella användningsområden för stabilisering av enskilda konstruktionselement
EN 13984, Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 17048, Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för vattentätning av betongbroar och andra trafikerade ytor av betong - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 492:2012+A1:2016/A2, Takprodukter - Släta takplattor av fibercement samt tillbehör - Krav och provningsmetoder
EN 1024, Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av form och mått
EN 17235, Permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar
EN 17388-1, Flexibla tätskikt för vattentäthet - Miljövarudeklaration - Produktkategoriregler för förstärkta bitumen, syntetiska och gummi tätskikt för (tak) vattentäthet - del 1: Vagga till grav.
EN 17388-2, Flexibla tätskikt för vattentäthet - Miljövarudeklaration - Produktkategoriregler för förstärkta bitumen, syntetiska och gummi tätskikt för (tak) vattentäthet - del 2: Vagga till grav med alternativ.
EN 14963-1, Takprodukter - Del 1 Grupperade ljusinsläpp av plast - Klassning, krav och provningsmetoder
EN 1873-1, Takprodukter - Del 1 Individuella ljusinsläpp av plast - Krav och provningsmetoder
EN 1873-3, Takprodukter - Del 3 Takluckor - Krav och provningsmetoder
EN 14963-2, Takprodukter - Del 2 Grupperade ljusinsläpp av glas - Klassning, krav och provningsmetoder
EN 17686, Flexibla tätskikt - Bestämning av motstånd mot vindlast för XXX fastsatta tätskikt
EN 607, Takavvattningsprodukter - Hängrännor och tillbehör tillverkade av PVC-U - Krav och provning
EN 14437, Takprodukter - Bestämning av lyftmotståndet hos installerade tegel- eller betongtakpannor - Provningsmetod för taksystem
EN 534, Takprodukter - Korrugerade asfaltbaserade takskivor - Produktspecifikation och testmetoder
EN 544, Takprodukter - Asfaltbaserade plattor med mineralfiber och/eller syntetisk armering - Krav och provningsmetoder
EN 17468-1, Fibercementprodukter - Bestämning av genomträngnings- och skjuvmotstånd och beräkningar av böjhållfasthet - Del 1: Släta skivor
EN 17468-2, Fibercementprodukter - Bestämning av genomträngnings- och skjuvmotstånd och beräkningar av böjhållfasthet - Del 2: Profilerade skivor
EN 14509-1, Självbärande isolerade sandwichpaneler med dubbelsidigt metallytskikt - Prefabricerade produkter - Specifikationer
EN 14509-5, xxx
EN 14509-4, XX
EN 14509-3, XXX
ISO 7819, Guidelines for the planning and implementation of water and wastewater systems' infrastructure hardening.
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 114 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 193/AG 01, Taksäkerhet
SIS/TK 193/AG 02, Övriga takprodukter
SIS/TK 193/AG 03, Infästning solpaneler
Deltagare 4 företag och organisationer
EJOT Sverige AB, Örebro
Peo Axelsson Byggsäkerhet & Arbetsmiljö, ÅS
Plannja AB 2, Järnforsen
PV Företagen Service AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se.invalid

Camilla Halén
Projektassistent
camilla.halen@sis.se.invalid