Påverka dina byggstandarder

Vill du vara med och påverka kommande standarder? Gå då med som kommittédeltagare. Nu under 2020 och 2021 samverkar SIS med Boverket kring utvecklingen av de nya byggreglerna. Som kommittédeltagare får du möjlighet att delta i det arbetet.

Påverka Boverkets nya byggregler 

Boverket har regeringens uppdrag att genomföra en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I det uppdraget samarbetar Boverket med Svenska institutet för standarder, SIS, och SEK Svensk Elstandard.

I samverkan har SIS tekniska kommittéer på området en nyckelroll. Just nu sker en översyn av följande avsnitt: 

  • avsnitt 5 Brandskydd
  • avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö
  • avsnitt 7 Bullerskydd (går på remiss december 2020)
  • avsnitt 8 Säkerhet vid användning

Följande av SIS tekniska kommittéer berörs och involveras i arbetet:

SIS kommittéarbete ger dig möjlighet att:

  • påverka kommande standarder och driva förändring inom din bransch 
  • ingå i ett nationellt/internationellt nätverk med expertis inom ditt område 
  • vid internationella möten representera Sverige och samtidigt knyta värdefulla kontakter 
  • företräda svenska organisationers intressen på europeisk (CEN) och global (ISO) nivå 
  • tidigt ta del av kommande krav och standarder 
  • få tillgång till referensmaterial som används vid standardiseringsarbete.

Läs mer om deltagande i standardiseringsarbete.


Vill du veta mer?

Standardisering är en öppen process där SIS välkomnar alla slags intressenter att vara med och påverka.

Är du intresserad av att vara med och påverka standarder? Kontakta Sarah Sim eller Lisa Almkvist på SIS.

Sarah Sim, Miljö, hälsa & IT
sarah.sim@sis.se
+46 8 555 520 64

Lisa Almkvist, Industri & bygg
lisa.almkvist@sis.se
+46 8-555 521 15

Länkar