Påverka dina byggstandarder

Vill du vara med och påverka kommande standarder? Gå då med som kommittédeltagare!

SIS kommittéarbete ger dig möjlighet att:

  • påverka kommande standarder och driva förändring inom din bransch 
  • ingå i ett nationellt/internationellt nätverk med expertis inom ditt område 
  • vid internationella möten representera Sverige och samtidigt knyta värdefulla kontakter 
  • företräda svenska organisationers intressen på europeisk (CEN) och global (ISO) nivå 
  • tidigt ta del av kommande krav och standarder 
  • få tillgång till referensmaterial som används vid standardiseringsarbete.

Läs mer om deltagande i standardiseringsarbete.


Vill du veta mer?

Antje Thiele

Är du intresserad av att vara med och påverka de standarder som ditt företag använder? Kontakta Antje Thiele på SIS.

antje.thiele@sis.se 
08 555 521 24