Logga in

Påverka dina byggstandarder

Vill du vara med och påverka kommande standarder? Gå då med som kommittédeltagare!

SIS kommittéarbete ger dig möjlighet att:

  • påverka kommande standarder och driva förändring inom din bransch 
  • ingå i ett nationellt/internationellt nätverk med expertis inom ditt område 
  • vid internationella möten representera Sverige och samtidigt knyta värdefulla kontakter 
  • företräda svenska organisationers intressen på europeisk (CEN) och global (ISO) nivå 
  • tidigt ta del av kommande krav och standarder 
  • få tillgång till referensmaterial som används vid standardiseringsarbete.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med och påverka de standarder som ditt företag använder? Kontakta Anna Jonsson.

anna.jonsson@sis.se
08-555 520 77