Standardutveckling · SIS/TK 169

Småskalig utrustning för värmeproduktion

Genom standardiseringsarbetet vill man utarbeta metoder för att mäta effektivitet och utsläpp, lägga fast konstruktions- och säkerhetskrav samt standardisera metoder för att verifiera kraven. Projektet omfattar pelletsbrännare, ved- och pelletpannor, kaminer och andra lokaleldstäder samt gas- och oljebrännare.

Kommittén Småskalig utrustning för värmeproduktion hette tidigare "Pelletsbrännare". Europastandardiseringen av pelletsbrännare påbörjades år 2001 för att stödja och öka användningen av biobränslen och därmed begränsa utsläppen av koldioxid. Genom att arbeta för att lika krav och samma provningsmetoder införs i Europa kommer den svenska exporten att underlättas. 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Utgivet 38 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Karlskrona Lampfabrik, Karlskrona
CTC AB, Ljungby
Janfire AB, Åmål
Nibe AB, Markaryd
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
SPX Flow Europe Limited Sweden filial, EKERÖ
Swedish Heating Boilers and Burners Association, SBBA, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 109, Oil and gas burners
CEN/TC 295, Residential solid fuel burning appliances
CEN/TC 295/WG 3, Heat storage stoves (SHRA) and sauna stoves
CEN/TC 295/WG 5, Measurement methods
CEN/TC 46, Fireplaces for liquid fuels
CEN/TC 57, Central heating boilers
CEN/TC 57/WG 2, Requirements for efficiency and emission and test methods for central heating boilers
CEN/TC 57/WG 4, Low pressure boilers
CEN/TC 57/WG 6, Airborne noise emissions
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Elektriska värmeapparater (97.100.10) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Elektriska rumsuppvärmningsapparater för hushållsbruk (97.100) Värmeapparater drivna med fast bränsle (97.100.30) Övriga energikällor (97.100.99) Värmeapparater drivna med flytande bränsle (97.100.40) Gasdrivna värmeapparater (97.100.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Verksamhetsplan 2023

I verksamhetsplanen kan du läsa mer om omfattningen av kommitténs arbete, årets mål och aktiviteter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alicia Björnsdotter
Projektledare
alicia.bjornsdotter@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Henrik Persson
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB