Standardutveckling · SIS/TK 169

Småskalig utrustning för värmeproduktion

Genom standardiseringsarbetet vill man utarbeta metoder för att mäta effektivitet och utsläpp, lägga fast konstruktions- och säkerhetskrav samt standardisera metoder för att verifiera kraven. Projektet omfattar pelletsbrännare, ved- och pelletpannor, kaminer och andra lokaleldstäder samt gas- och oljebrännare.

Kommittén Småskalig utrustning för värmeproduktion hette tidigare "Pelletsbrännare". Europastandardiseringen av pelletsbrännare påbörjades år 2001 för att stödja och öka användningen av biobränslen och därmed begränsa utsläppen av koldioxid. Genom att arbeta för att lika krav och samma provningsmetoder införs i Europa kommer den svenska exporten att underlättas. 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 18 standarder
ISO 22967-2, Forced draught oil burners
EN 16510-2-1, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 2-1: Braskaminer
EN 16510-2-2, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 2-2: Insatser och öppna spisar
EN 16510-2-3, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 2-3: Köksspisar
EN 16510-2-4, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 2-4: Varmvattenpannor för direkt och indirekt värmeavgivning - Nominell effekt upp till 50 kW.
ISO 23553-1, Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances - Particular requirements - Part 1: Automatic and semi-automatic valves
EN 16510-2-6, Lokaleldstäder för fasta bränslen - Del 2-6: Kaminer eldade med träpellets
ISO 23551-6, Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 6: Thermoelectric flame supervision controls
ISO 23550:2011/DAmd 1, Säkerhets- och kontrollutrustning för oljebrännare och oljeeldade apparater - Generella krav - Tillägg 1
EN , Residential solid fuel burning appliances - 2-X Roomheater or inset appliances fired by woodlog and/or pellet
CEN/TC 47 N 678, Resistance of metallic materials to liquid biogenic and alternative fuels and their blends
EN 303-5, Värmepannor - Del 5: Värmepannor för fasta bränslen, manuellt och automatiskt matade, nominellt avgiven effekt upp till 500 kW - Terminologi, krav, provning och märkning
EN 16647/A1, Alkoholdrivna eldstäder - Dekorativa anordningar som producerar en låga med hjälp av alkoholbaserat eller gelatinöst bränsle - För privat bruk
EN Decision Buffer tanks + working draft, Central heating boilers — Specification for indirectly heated unvented (closed) metallic pressurized buffer tanks — Requirements, testing and marking
Decision Buffer tanks + working draft , NWIP Central heating boilers — Specification for indirectly heated unvented (closed) metallic pressurized buffer tanks — Requirements, testing and marking
EN , Heating boilers - Heating boilers for solid biofuels, automatically stoked, nominal heat output in the range of 500 kW - 1000 kW - Terminology, field measurements of emissions and efficiency.
EN ISO 23553-1, Säkerhets- och kontrollutrustning för oljebrännare och oljeeldade apparater - Särskilda krav - Del 1: Automatiska och halvautomatiska ventiler
EN 303-6/Amd, Värmepannor - Del 6: Värmepannor med fläktbrännare - Särskilda krav för beredning av tappvarmvatten i kombinationspannor med förstoffningsbrännare och med nominell värmetillförsel ej överstigade 70 kW
Visa fler Visa färre
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 169/AG 01, Alkoholdrivna eldstäder
Deltagare 7 företag och organisationer
BIOPEIS AS, OSLO
Enertech AB, LJUNGBY
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Nibe AB, MARKARYD
RISE AB, Borås
SPX Flow Europe Ltd Sweden filial, Ekerö
TEBAB - Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 109, Oil and gas burners
CEN/TC 295, Residential solid fuel burning appliances
CEN/TC 295/WG 5, Test methods
CEN/TC 295/WG 7, Heat storage stoves
CEN/TC 47, Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing
CEN/TC 57, Central heating boilers
CEN/TC 57/WG 4, Low pressure boilers
CEN/TC 57/WG 6, Airborne noise emissions
CEN/TC 57/WG 7, Pellets burners and pellet burner/boiler units.
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Elektriska värmeapparater (97.100.10) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Elektriska rumsuppvärmningsapparater för hushållsbruk (97.100) Värmeapparater drivna med fast bränsle (97.100.30) Övriga energikällor (97.100.99) Värmeapparater drivna med flytande bränsle (97.100.40) Gasdrivna värmeapparater (97.100.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
08-55552098
mia.lindberg@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se