Standard Svensk standard · SS-EN 14059

Oljelampor för dekoration - Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. http://www.sis.se/standarder_inom_kulturarvsomradet/

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for oil lamps used for decorative purposes in households, in restaurants, in recreational facilities and in similar areas. The standard does not apply to oil lamps intended to be a primary source of light or for industrial purposes (e. g. securing of road building sites). The purpose of the standard is to minimise the risk of accidental poisoning of small children up to 3 years of age by limiting the accessibility of the lamp oil.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ljussäkerhet, SIS/TK 484

Internationell titel: Decorative oil lamps - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-33259

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-29

Antal sidor: 13