Standard Svensk standard · SS-EN 303-2:2017

Värmepannor - Del 2: Värmepannor med fläktbrännare - Särskilda krav för pannor med förstoftningsoljebrännare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 303-2:2017

Värmepannor - Del 2: Värmepannor med fläktbrännare - Särskilda krav för pannor med förstoftningsoljebrännare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard is applicable to boilers used for central heating in accordance with prEN 303 1:2016 up to a nominal heat output of 1 000 kW and EN 303 4 up to a nominal heat output of 70 kW with forced draught burners in accordance with EN 267 that are designed for operating with liquid fuels.
The performance requirements of this standard apply to type testing to heating boilers (standard, low temperature and condensing boilers) which are tested on a test rig in accordance with the test code given in EN 304.
This standard applies also to room sealed boilers as defined in EN 15035 regarding efficiency and emissions.
This standard can also be used as the basis for evaluation of boiler-/burner units.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Centralvärme (91.140.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 303-2:2017

Värmepannor - Del 2: Värmepannor med fläktbrännare - Särskilda krav för pannor med förstoftningsoljebrännare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Småskalig utrustning för värmeproduktion, SIS/TK 169

Internationell titel: Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners

Artikelnummer: STD-8028045

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-08-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 15034:2006/AC:2011 , SS-EN 15034:2006 , SS-EN 303-2 , SS-EN 303-2/A1