Standardutveckling · SIS/TK 404

Barnartiklar

Små barn utgör en sårbar grupp i vårt samhälle. Det är viktigt att barnvagnar, nappar, bärselar och andra produkter avsedda för barn är säkra att använda. Standardisering av barnartiklar handlar om att utforma krav på dessa produkter med utgångspunkt från de minsta barnens behov av säkerhet

Från födseln och upp till fyra års ålder är ett barns beteende många gånger oförutsägbart och barnet kan inte själv undvika risker. Standardisering av barnartiklar syftar till att reducera alla tänkbara risker som kan vara förenade med användandet av barnartiklar. Standarderna innehåller krav och provningsmetoder och utformas utifrån varje specifik produktkategori, t.ex finns en standard för barnvagnar och en annan för nappar. Målet med arbetet i vår svenska kommitté Barnartiklar, SIS/TK 404, är att aktivt medverka till utvecklingen av europeiska standarder genom att föra fram det svenska synsättet, där säkerhets- och konsumentskyddsaspekter är prioriterade, samt att standarderna också ska vara bra ut funktions- och kvalitetssynpunkt. Vårt arbete syftar till att föra fram de svenska deltagarnas synpunkter i det europeiska standardiseringsarbetet, och påverka genom direkt expertdeltagande eller via SIS.

Sverige har en lång och stark tradition när det gäller barn och har sedan starten av det europeiska standardiseringsprojektet aktivt bidragit med kunskap och erfarenhet inom barnsäkerhet.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Framöver fokuserar kommittén bland annat på att ta fram standarder som uppfyller kraven i EU:s produktsäkerhetsdirektiv, exempelvis produkter i barns sovmiljö och badhjälpmedel. Sedan 2016 är kommittén också aktiv inom den globala standardiseringen med att ta fram en kommande ISO-standard för barnvagnar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 16 standarder
CEN TC 252 N532, Child use and care articles - Guidelines for the application of EN 1888
EN 1466:2004+A1:2007/prA2, Barnartiklar - Babyliftar och ställningar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1400:2013/A1, Barnartiklar - Nappar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1273, Barnartiklar - Gåstolar för barn - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 14344, Barnartiklar - Cykelsitsar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 13209-1, Barnartiklar - Bärstolar - Säkerhetskrav och provningsmetoder - Del 1: Bärstolar med ram
EN 1466, Barnartiklar - Babyliftar och stativ - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 14350, Barnartiklar - Nappflaskor, muggar och liknande artiklar - Säkerhetskrav och testmetoder
EN 12790-1, Barnartiklar - Babysitters - Del 1: Babysitters för barn fram till att de försöker sitta upp
EN 12790-2, Barnartiklar - Babysitters - Del 2: Babysitters för barn fram till att de börjar gå
EN 13210-1, Barnartiklar - Barnselar och tyglar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 13210-2, Barnartiklar - Barnselar som inkorporerar ryggsäckar och tyglar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1930, Barnartiklar - Barngrindar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1273, Barnartiklar - Gåstolar för barn - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 14988:2017/A1, Höga barnstolar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
ISO 31110, Wheeled child conveyances - Pushchairs and prams - Requirements and test methods
Visa fler Visa färre
Utgivet 37 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
,
BabyBjörn AB, Solna
Britax Nordiska Barn AB, Malmö
Cheeky Rascals, Hampshire GU33
Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB, Vittsjö
GB Barnartiklar AB, Norsborg
ICA Sverige AB, Göteborg
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jula AB, Skara
Konsumentverket / KO, Karlstad
Kronan Trademark AB, Vallentuna
Lascal Limited, Kowloon Hong Kong
Lek och Babybranschen, Stockholm
Najell AB, Lund
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Sjala, Älvsjö
Thule Canada, Calgary Canada
Thule Sweden AB, Hillerstorp
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
CEN/TC 252, Child care articles
CEN/TC 252/WG 1, Seating and body care
CEN/TC 252/WG 2, Sleeping, relaxation and lying down
CEN/TC 252/WG 3, Wheeled transportation
CEN/TC 252/WG 4, Early learning and protection
CEN/TC 252/WG 5, Feeding, drinking, sucking and similar functions
CEN/TC 252/WG 6, General and common safety specifications
CEN/TC 252/WG 7, Child care articles - Child seats for cycles - Safety requirements and test methods
CEN/TC 364, High Chairs
CEN/TC 398, Child Protective Products
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning, sport Barnartiklar


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller

Bodil Möller
Projektledare
08-55552187
bodil.moller@sis.se

Josefine Kayalioglu

Josefine Kayalioglu
Projektassistent
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se