Standard Svensk standard · SS-EN 12868:2017

Barnartiklar - Metoder för bestämning av avgivning av N-nitrosaminer och liknande substanser från elastomerer eller gumminappar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the method for determining N-nitrosamines and N-nitrosatable substances released from elastomer or rubber teats in contact with artificial saliva salt solution for testing compliance with Directive 93/11/EEC.

Ämnesområden

Barnartiklar (97.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnartiklar, SIS/TK 404

Internationell titel: Child use and care articles - Method for determining the release of N-nitrosamines and N-nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers

Artikelnummer: STD-8024614

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-23

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 12868/AC:2013 , SS-EN 12868