Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16411:2019

Barnartiklar - Svar på begärda tolkningar i standarder av CEN/TC 252

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16411:2019

Barnartiklar - Svar på begärda tolkningar i standarder av CEN/TC 252
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The purpose of this CEN Technical Report is to provide replies to requests for interpretations and clarifications of:
— EN 1273:2005, Child use and care articles — Baby walking frames — Safety requirements and test methods;
— EN 1888:2012, Child care articles — Wheeled child conveyances — Safety requirements and test methods;
— EN 1930:2011, Child use and care articles — Safety barriers — Safety requirements and test methods;
— EN 12586:2007, Child use and care articles — Soother holder — Safety requirements and test methods;
— EN 12790:2009, Child use and care articles — Reclined cradles;
— EN 12221-1:2008, Changing units for domestic use — Part 1: Safety requirements;
— EN 12221-2:2008, Changing units for domestic use — Part 2: Test methods;
— EN 1466:2004+A1:2007, Child care articles — Carry cots and stands — Safety requirements and test methods;
— EN 14350-2:2004, Child use and care articles — Drinking equipment — Part 2: Chemical requirements and tests;
— EN 1400:2013+A1:2014, Child use and care articles — Soothers for babies and young children;
— EN 14372:2004, Child use and care articles — Cutlery and feeding utensils — Safety requirements and tests;
— EN 16120:2012, Child use and care articles — Chair mounted seat;
— EN 14350-1:2004, Child use and care articles — Drinking equipment - Part 1: General and mechanical requirements and tests;
— EN 16232:2013, Child use and care articles — Infant swings.

Ämnesområden

Barnartiklar (97.190)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16411:2019

Barnartiklar - Svar på begärda tolkningar i standarder av CEN/TC 252
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnartiklar, SIS/TK 404

Internationell titel: Child care articles - Compiled interpretations of CEN/TC 252 standards

Artikelnummer: STD-80016676

Utgåva: 4

Fastställd: 2019-09-26

Antal sidor: 132

Ersätter: SIS-CEN/TR 16411:2014

Ersätts av: SIS-CEN/TR 16411:2022