Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16411:2014

Barnartiklar - Svar på begärda tolkningar i standarder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-CEN/TR 16411:2019
Omfattning
The purpose of this Technical Report is to provide replies to requests for interpretations and clarifications of: - EN 1273:2005, Child use and care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods; - EN 1888:2012, Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements and test methods; - EN 1930:2011, Child use and care articles - Safety barriers - Safety requirements and test methods; - EN 12586:2007, Child use and care articles - Soother holder - Safety requirements and test methods; - EN 12790:2009, Child use and care articles - Reclined cradles; - EN 12221-1:2008, Changing units for domestic use - Part 1: Safety requirements; - EN 12221-2:2008, Changing units for domestic use - Part 2: Test methods; - EN 1466:2004+A1:2007, Child care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods; - EN 14350-2:2004, Child use and care articles - Drinking equipment - Part 2: Chemical requirements and tests; - EN 1400-3:2002, Child use and care articles - Soothers for babies and young children - Part 3: Chemical requirements and tests; - EN 1400:2013+A1:2014 Child use and care articles - Soothers for babies and young children; - EN 14372:2004, Child use and care articles - Cutlery and feeding utensils - Safety requirements and tests; - EN 12586:2007, Child use and care articles - Soother holder - Safety requirements and test methods; - CEN/TR 16411:2012, Child use and care articles - 2012 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards

Ämnesområden

Barnartiklar (97.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnartiklar, SIS/TK 404

Internationell titel: Child use and care articles - 2014 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards

Artikelnummer: STD-104771

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-12-12

Antal sidor: 68

Ersätter: SIS-CEN/TR 16411:2014

Ersätts av: SIS-CEN/TR 16411:2019