Standard Svensk standard · SS-EN 16281:2013

Barnsäkerhetsprodukter - Eftermonterade öppningsbegränsande beslag för fönster och balkongdörrar - Krav och provmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for locking devices fitted by consumers for restricting the opening of windows and balcony doors by children younger than 51 months and intended to prevent the passage of young children.

Devices that only lock the window in its completely closed position are excluded from the scope of this standard.

NOTE Child resistant locking devices intended to be installed by professionals are beyond the scope of this standard; for such products refer to EN 13126-5.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Barnartiklar (97.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnartiklar, SIS/TK 404

Internationell titel: Child protective products - Consumer fitted child resistant locking devices for windows and balcony doors - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-88928

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-29

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 3587