Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13387-2:2018

Barnartiklar - Vägledning för ökad säkerhet - Del 2: Kemiska risker

Status: Gällande

Omfattning
This document provides guidance information on chemical hazards that should be taken into consideration when developing safety standards for child care artic

Ämnesområden

Barnartiklar (97.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnartiklar, SIS/TK 404

Internationell titel: Child care articles - General safety guidelines - Part 2: Chemical hazards

Artikelnummer: STD-80006368

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-30

Antal sidor: 56

Ersätter: SIS-CEN/TR 13387-2:2015