Standardutveckling · SIS/TK 199

Skorstenar

En rätt anpassad skorstenslösning är en förutsättning för att garantera effektiv och säker eldning, oavsett typ av eldstad. Därmed är skorstenen en av de allra viktigaste delarna i en byggnad. Kommittén arbetar med standardiseringsarbete för skorstenar.

Kommittén för Skorstenar tar fram standarder, som främjar en säker användning av eldstäder. Med säker användning menas tydligt egenskapsdeklarerade produkter avseende tillverkning, distribution och försäljning av eldstäder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
EN 1856-1, Skorstenar - Krav för metallskorstenar - Del 1: Systemskorstenar
EN 1856-2, Skorstenar - Krav för metallskorstenar - Del 2: Insatsrör och förbindelsekanaler
EN 13384-1:2015/A1, Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad
EN 13384-2:2015/A1, Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 2: Skorstenar som betjänar mer än en eldstad
EN 15287-1, Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning - Del 1: Skorstenar och förbindelsekanaler för ej rumsförslutna eldstäder
EN 15287-2, Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning - Del 2: Skorstenar och förbindelsekanaler för rumsförslutna eldstäder
Visa fler Visa färre
Utgivet 39 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
C Hallströms Verkstäder AB, NÄLDEN
Chimneytec S&V AB, STOCKHOLM
Kiwa Sverige AB, KARLSKRONA
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nibe AB, MARKARYD
Nordiska Skorstensprodukter AB, VARGÖN
Schiedel Skorstenssystem AB, VÄSTRA FRÖLUNDA
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation, Knivsta
Skorstensfejarmästarnas Service AB, STOCKHOLM
Skorstensfolket Sverige AB, GÖTEBORG
Svenska Westaflex AB, MÖLNDAL
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
CEN/TC 166, Chimneys
CEN/TC 166/SC 2, Chimneys and their components with inner linings of metal
CEN/TC 166/SC 2/WG 2, System Chimneys and Test Methods
CEN/TC 166/SC 2/WG 3, Metal chimneys - Liners and connecting flue pipes
CEN/TC 166/WG 1, General requirements
CEN/TC 166/WG 2, Thermal and fluid dynamic calculation methods for chimneys
CEN/TC 166/WG 3, Clay/Ceramic chimneys
CEN/TC 166/WG 4, Chimneys and their components with inner linings of plastic
CEN/TC 166/WG 5, Chimneys and their components with inner linings of concrete
CEN/TC 166/WG 6, Clay/Ceramic and Concrete chimneys and components
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Byggnadsmaterial (91.100) Betong och betongprodukter (91.100.30) Byggstandardpaket (92) Byggstandard, Utförande och kontroll (92.200) Byggarbeten (92.200.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lina Nordfors
Projektledare
lina.nordfors@sis.se

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se