Handbok

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & -5 Tillverkning, kontroll och utförande av kallformade tunnplåtskonstruktioner

Köp

Pris: 1 090 SEK
standard ikon

Papper

Handboken för tillämpning av SS-EN 1090-4 har likartad utformning som den sedan tidigare kända handboken om SS-EN 1090-2. I handboken används markeringen (F) för att tydliggöra krav på nödvändig tilläggsinformation och möjligheter till val vid upprättande av handlingar och där det har bedömts vara relevant har ”svenska” rekommendationer lagts in i texten. För att tydliggöra att detta är rekommendationer som inte ingår i standarden SS-EN 1090-4 har de getts ett avvikande typsnitt (kursivt).

För att underlätta för användaren och göra det enkelt att vid behov hitta motsvarande eller kompletterande information i SS-EN 1090-4 följer handboken kapitelindelningen i standarden förutom att definitioner av termer och begrepp som förekommer i SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-4 ges i kapitel 2 och att kapitel 3 används till en översikt av kopplingen mellan Byggproduktförordningen, SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-4.

Ämnesområden

Byggarbeten (92.200.20) Stålkonstruktioner (91.080.13) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp

Handbok

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & -5 Tillverkning, kontroll och utförande av kallformade tunnplåtskonstruktioner
Pris: 1 090 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80009359

Beteckning: Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & -5

Utgåva: 1

Utgiven: 2019-01-01

Antal sidor: 70

Förlag: SBI, STÅLBYGGNADSINSTITUTET