Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16134:2015

Skorstenar - Skorstenkanaler - Allmänna krav och materialoberoende testmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16134:2015

Skorstenar - Skorstenkanaler - Allmänna krav och materialoberoende testmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification specifies general requirements and material independent test methods for vertical terminals with different aerodynamic properties. This Technical Specification does not apply to material dependent test methods and to requirements and test methods related to a chimney. It is intended to be used as reference for product standards for terminals. NOTE For the designation, marking and product information, relating to the items of the terminals a proposal is included.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16134:2015

Skorstenar - Skorstenkanaler - Allmänna krav och materialoberoende testmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimney terminals - General requirements and material independent test methods

Artikelnummer: STD-8014573

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-12

Antal sidor: 48