Standard Svensk standard · SS-EN 13384-3:2005

Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 3: Metoder för utarbetande av diagram och tabeller för skorstenar som betjänar en eldstad

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13384-3:2005

Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 3: Metoder för utarbetande av diagram och tabeller för skorstenar som betjänar en eldstad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard gives guidance for the development of diagrams and tables which can be used to simplify the determination of the performance of chimneys serving one heating appliance in accordance with EN 13384-1.
The diagrams and tables can be developed in order to assist in the design of a chimney configuration which is suitable for the desired application without undertaking the full calculation of EN 13384-1.
This European Standard does not itself provide the diagrams and/or tables for use in the design of a chimney; it provides only the method to create these diagrams and tables.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13384-3:2005

Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 3: Metoder för utarbetande av diagram och tabeller för skorstenar som betjänar en eldstad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 3: Methods for the development of diagrams and tables for chimneys serving one heating appliance

Artikelnummer: STD-41500

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-02

Antal sidor: 33

Finns även på: SS-EN 13384-3:2005