Standard Svensk standard · SS-EN 16475-1:2020

Skorstenar - Tillbehör - Del 1: Passiva ljuddämpare för skorstenars anslutningskanaler eller skorstenstoppar - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16475-1:2020

Skorstenar - Tillbehör - Del 1: Passiva ljuddämpare för skorstenars anslutningskanaler eller skorstenstoppar - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for flue gas silencers made of metal that are used as accessories in order to reduce the noise level of combustions appliances.
The standard covers silencers in the connecting flue pipes and on top of chimneys.
This standard does not cover silencers installed as chimney sections. This standard excludes active silencers.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16475-1:2020

Skorstenar - Tillbehör - Del 1: Passiva ljuddämpare för skorstenars anslutningskanaler eller skorstenstoppar - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Accessories - Part 1: Chimney silencers - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80021137

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-15

Antal sidor: 36