Standard Svensk standard · SS-EN 14989-2:2007

Skorstenar - Metallskorstenar och materialoberoende kanaler för slutna eldstäder - Krav och provningsmetoder - Del 2: Rök- och tilluftskanaler för rumsförslutna eldstäder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14989-2:2007

Skorstenar - Metallskorstenar och materialoberoende kanaler för slutna eldstäder - Krav och provningsmetoder - Del 2: Rök- och tilluftskanaler för rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for metal flue ducts material independent air supply ducts for room sealed appliances. It also specifies the requirements for marking, manufacturer's instruction, product information and evaluation of conformity. NOTE 1 Recommendations for preferred dimensions of products are given in the informative Annex A. NOTE 2 In this European Standard, only general requirements are specified for elastomeric and plastic components. Elastomeric and plastic products used in flue systems are covered by separate standards, i.e. EN 14241-1 and EN 14471.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14989-2:2007

Skorstenar - Metallskorstenar och materialoberoende kanaler för slutna eldstäder - Krav och provningsmetoder - Del 2: Rök- och tilluftskanaler för rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications - Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed appliances

Artikelnummer: STD-64482

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-21

Antal sidor: 88