Standard Svensk standard · SS-EN 13069:2005

Skorstenar - Yttervägg till systemskorstenar av lera och keramik - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13069:2005

Skorstenar - Yttervägg till systemskorstenar av lera och keramik - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the performance requirements for factory-made clay/ceramic chimney outer wall elements used to form the outer walls of chimneys and which are used in combination with flue liners in site. It applies to clay/ceramic chimney outer wall elements with solid walls or walls with vertical perforations (see Figure 1) which have square, rectangular or circular passages. Testing, making and inspection
requirements are covered by this standard.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13069:2005

Skorstenar - Yttervägg till systemskorstenar av lera och keramik - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Clay/ceramic outer walls for system chimneys - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-40595

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-09

Antal sidor: 38