Standard Svensk standard · SS-EN 16475-3:2016+A1:2019

Skorstenar - Tillbehör - Del 3: Dragregulatorer, automatiska och semiautomatiska ventiler för tilluft till varma rökkanaler - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16475-3:2016+A1:2019

Skorstenar - Tillbehör - Del 3: Dragregulatorer, automatiska och semiautomatiska ventiler för tilluft till varma rökkanaler - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies the requirements and test methods for draught regulators and standstill opening devices that are used as components, carrying flue gases, in order to limit the draught in chimneys and provide secondary air to the chimney.
Draught regulators and standstill opening devices for positive pressure chimneys are not covered by this standard.
It also specifies the requirements for marking, manufacturers’ instruction, product information and evaluation of conformity.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16475-3:2016+A1:2019

Skorstenar - Tillbehör - Del 3: Dragregulatorer, automatiska och semiautomatiska ventiler för tilluft till varma rökkanaler - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Accessories - Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80009246

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-07

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 16475-3:2016