Standardutveckling · SIS/TK 240

El- och elektronikutrustning för vägfordon

Dagens bilar liknar alltmer rullande datorer. Men de innehåller även en stor andel traditionell elteknik. Och allt måste fungera under svåra miljöbetingelser. Standarder spelar en stor roll inom området el- och elektronik i bilar. Såväl för de elektriska systemen som för data- och elektroniksystem och deras diagnostikbehov.

Standardisering inom området el, elektronik och datakommunikation i fordon syftar till att uppnå gemensamma globala överenskommelser för att:

 • underlätta utbytbarhet av komponenter och system
 • skapa gemensamma plattformar för kommunikation och kompatibilitet mellan komponenter och system, vilket också i många fall är en förutsättning för spridning och fortsatt utveckling
 • få till stånd ett enhetligt system för diagnostisering av komponenter och system
 • få enhetliga provningsmetoder som bildar bas för att definiera produktprestanda för ingående el- och elektronikkomponenter
 • definiera säkerhetskrav och metoder att uppfylla dessa.


Standardiseringen inom området är därmed till stor nytta både för fordonstillverkarna, för underleverantörer till fordonsindustrin, samt i slutänden för konsumenten.

Standarderna möjliggör:

 • Enhetliga provningsmetoder och krav
 • Enhetliga gränssnitt (mekaniska, elektriska, dataprotokoll) för att säkra kompatibilitet
 • Säkrad kvalitetsnivå
 • Förenklad inköpsprocess
 • Billigare produkter
 • En plattform för fortsatt teknikutveckling


Standardiseringen ger globala överenskommelser i form av ISO-standarder för:

 • Datakommunikation i fordon (främst baserat på CAN och olika tillämpningar av CAN)
 • Diagnostik av system och komponenter i fordonet (tjänster, koder, protokoll, kommunikation etc)
 • Implementering av informatik-, telematik- och multimediautrustning i fordonet
 • Metoder för utvärdering och klassificering av elstörningar och immunitet hos komplett fordon och enskilda komponenter
 • Utförande och provningsmetoder för elledningar av alla typer som används i fordon
 • Utförande och provningsmetoder för el- och elektronikanslutningar i fordon
 • Elanslutningar och datakommunikation mellan dragbil och släp/semitrailer
 • Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter i fordon
 • Systematisk säkring av funktionssäkerheten i el- och elektroniksystem.


De flesta arbeten ovan är organiserade i arbetsgrupper inom ISO, som har en motsvarande svensk arbetsgrupp som direkt referens, i de fall som området är prioriterat ur svensk synvinkel.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 53 standarder
ISO 20935, Road vehicles - Application profile for CAN-based network - Framework for special-purpose cars
ISO 11451-5, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 5: Modväxlad kammare
ISO 16750-1, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 1: Allmänt
ISO 16750-2, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 2: Elbelastningar
ISO 16750-3, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 3: Mekaniska belastningar
ISO 16750-4, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 4: Klimatbelastningar
ISO 16750-5, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 5: Kemiska belastningar
ISO 24089, Förslag till svensk titel: Vägfordon - Process och metod för säker mjukvaruuppdatering
ISO 19642-11, Vägfordon - Elledningar - Del 11: Mått och krav för koaxiala RF-kablar med en specificerad analog bandbredd på upp till 6 GHz (20 GHz)
ISO 19642-12, Vägfordon - Elledningar - Del 12: Mått och krav för oskärmade tvinnade RF-kablar i par med en specificerad analog bandbredd på upp till 1 GHz
ISO 24650, Vägfordon - Sensorer för automatiserad körning under ogynnsamma väderförhållanden - Utvärdering av rengöringssystemet
ISO 10605, Vägfordon - Provningsmetoder för elstörningar från elektrostatisk urladdning
ISO 11992-2, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 2: Tillämpningsskikt för bromsar och drivlina
ISO 11992-4, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 4: Diagnostik
ISO 8092-2, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Definitioner, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav
EN ISO 8092-2, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Definitioner, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav
ISO 8092-6, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 6: Ethernet i fordon, allmänna prestandakrav och definitioner av gränssnitt
ISO 8092-7, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 7: Krav på elanslutning, provningsmetoder och gränssnittsdefinition för miniatyriserade koaxialanslutningar
ISO 19642-1, Vägfordon - Elledningar - Del 1: Terminologi och riktlinjer för utformning
ISO 19642-2, Vägfordon - Elledningar - Del 2: Provningsmetoder
ISO 16882, Vägfordon - Säkerhet hos mekanisk plombering till färdskrivare - Krav och provning
ISO 20653, Vägfordon - IP-klassning av elutrustning, skydd mot främmande föremål, vatten och åtkomlighet
ISO/TS 5083, Road vehicles — Safety for automated driving systems — Design, verification and validation
ISO 24581, Road vehicles — General requirements and test methods of in-vehicle optical harnesses for up to 100Gbit/s communication
ISO/TS 5083, Road vehicles — Safety for automated driving systems — Design, verification and validation
ISO/TR 7964, Road vehicles — Future directions for vehicle EMC validation — Adapting to emerging complex systems and safety considerations (including functional safety and SOTIF)
ISO/TR 7964, Road vehicles — Future directions for vehicle EMC validation — Adapting to emerging complex systems and safety considerations (including functional safety and SOTIF)
ISO/TR 9839, Road vehicles — Application of predictive maintenance to hardware with ISO 26262-5
ISO 11451-1, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 1: Allmänna principer och terminologi
ISO 11451-2, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 2: Yttre strålningskällor
ISO 11451-3, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 3: Simulerad strålningskälla i fordon
ISO 11452-1, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 1: Allmänna principer och terminologi
ISO 11452-8, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 8: Immunitet mot magnetfält
ISO/PAS 8800, Road Vehicles — Safety and artificial intelligence
ISO/PAS 8926, Road vehicles — Functional safety — Qualification of pre-existing software products for safety-related applications
ISO/TR 9968, Road vehicles — Functional safety — The application to generic rechargeable energy storage systems for new energy vehicle
ISO/TS 20077-3, Road vehicles — Extended vehicle (ExVe) methodology — Part 3: Upstream process to develop services
ISO 27145-6, Vägfordon - Implementering av harmoniserade krav på diagnostikkommunikation (WWH-OBD) - Del 6: Extern provningsutrustning
ISO 13209-4, Vägfordon - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Del 4: Gränssnittsdefinition för utökad specifikation
ISO 7637-1, Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 1: Definitioner och allmänt
ISO 15031-3, Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 3: Diagnostikanslutning och tillhörande elektrisk krets: Specifikation och användning
ISO 17978-1, Road vehicles — Service-oriented vehicle diagnostics (SOVD) — Part 1: Application programming interface (API) specification
ISO 23150, Vägfordon - Datakommunikation mellan sensorer och datafusionsenhet för självkörande funktioner - Logiskt gränssnitt
ISO 13400-2:2019/Amd 1, Vägfordon - Diagnostikkommunikation över Internet-protokoll (DoIP) - Del 2: Transportprotokoll och tjänster i nätverksskikt - Tillägg 1
ISO 11898-1, Vägfordon - Datakommunikation enligt CAN - Del 1: Länkskikt och underskikt för fysisk kodning
ISO 11898-2, Vägfordon - Datakommunikation enligt CAN - Del 2: Höghastighetskommunikation
ISO 16845-1, Vägfordon - Controller area network (CAN) - Provning av överensstämmelse - Del 1: Länkskikt och fysisk signalering
ISO 17987-1, Road vehicles - Local Interconnect Network (LIN) - Part 1: General information and use case definition
ISO 17987-6, Road vehicles - Local Interconnect Network (LIN) - Part 6: Protocol conformance test specification
ISO 17987-7, Road vehicles - Local Interconnect Network (LIN) - Part 7: Electrical Physical Layer (EPL) conformance test specification
ISO 17987-2, Road vehicles - Local Interconnect Network (LIN) - Part 2: Transport protocol and network layer services
ISO 17987-3, Road vehicles - Local Interconnect Network (LIN) - Part 3: Protocol specification
ISO 17987-4, Road vehicles - Local Interconnect Network (LIN) - Part 4: Electrical physical layer (EPL) specification 12 V/24 V
Visa fler Visa färre
Utgivet 259 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 240/AG 01, Datakommunikation och diagnostik för vägfordon
SIS/TK 240/AG 02, Reparationsinformation (RMI/OBD)
SIS/TK 240/AG 03, Elstörningar i fordon
SIS/TK 240/AG 04, Elledningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 06, El- och elektronikanslutningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 08, Funktionssäkerhet i elektroniksystem
SIS/TK 240/AG 11, Automotive cybersecurity
SIS/TK 240/AG 13, Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter
Visa fler Visa färre
Deltagare 48 företag och organisationer
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
Annotell AB, GÖTEBORG
Aptiv Contract Services Sweden AB, GÖTEBORG
Aq Group AB, VÄSTERÅS
Arriver Software AB, Göteborg
Astus AB, MÖLNDAL
Autocom Diagnostic Partner AB, TROLLHÄTTAN
BAE Systems Hägglunds AB, ÖRNSKÖLDSVIK
Borealis AB, STENUNGSUND
Carabiner AB, GÖTEBORG
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Combitech AB, LINKÖPING
Combitech AB, GÖTEBORG
Comentor AB, GÖTEBORG
Diadrom Systems AB, GÖTEBORG
Einride AB, GÖTEBORG
Evidente AB, GÖTEBORG
Haldex Brake Products AB, LANDSKRONA
Inmotion Technologies AB, STOCKHOLM
Jae Europe Limited, TORSLANDA
Knightec AB, UPPSALA
Knightec AB, GÖTEBORG
Kvaser AB, MÖLNDAL
Lear Corporation Gothenburg AB, GÖTEBORG
Lesikar AB, BORÅS
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
National Electric Vehicle Sweden AB Nevs, TROLLHÄTTAN
Nexans Sweden AB, GRIMSÅS
Qamcom Research And Technology AB, GÖTEBORG
QRTECH AB, MÖLNDAL
RISE AB, Borås
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Sentient AB, GÖTEBORG
Stoneridge Electronics AB, SOLNA
T Engineering AB, TROLLHÄTTAN
Te Connectivity Svenska AB, UPPLANDS VÄSBY
Veoneer Sweden AB, GÖTEBORG
Veoneer Sweden AB, VÅRGÅRDA
Volvo Autonomous Solutions AB, GÖTEBORG
Volvo Bussar AB, GÖTEBORG
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Group India Pvt. Ltd., Bangalore
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Volvo Powertrain Corporation, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
Zenseact AB, GÖTEBORG
ÅF Digital Solutions AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 41 internationella kommittéer
ISO/TC 22, Road vehicles
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
CEN/TC 301, Road vehicles
SIS/TK 240/AG 01, Datakommunikation och diagnostik för vägfordon:

ISO/TC 127/SC 3/JWG 16, Joint ISO/TC 127/SC 3 - ISO/TC 82/SC 8 - ISO/TC 23/SC 19 - ISO/TC 22/SC 31 - ISO/TC 23/SC 15 WG: Secure high speed mobile data communication

ISO/TC 22, Road vehicles

ISO/TC 22/SC 31, Data communication

ISO/TC 22/SC 31/JWG 1, Joint ISO/TC 22/SC 31 - IEC/TC 69 WG: Vehicle to grid communication interface (V2G CI)

ISO/TC 22/SC 31/WG 2, Vehicle diagnostic protocols

ISO/TC 22/SC 31/WG 3, In-vehicle networks

ISO/TC 22/SC 31/WG 4, Network applications

ISO/TC 22/SC 31/WG 5, Test equipment/Data eXchange Formats

ISO/TC 22/SC 31/WG 6, Extended vehicle/Remote diagnostics

ISO/TC 22/SC 31/WG 7, Electronic periodic technical inspection (ePTI)

ISO/TC 22/SC 31/WG 9, Sensor data interface for automated driving functions

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 11, Cybersecurity

ISO/TC 22/SC 32/WG 12, Software update

SIS/TK 240/AG 02, Reparationsinformation (RMI/OBD):

CEN/TC 301, Road vehicles

CEN/TC 301/WG 6, M/421 Vehicle OBD, repair and maintenance information

ISO/TC 22/SC 31, Data communication

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

SIS/TK 240/AG 03, Elstörningar i fordon:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 3, Electromagnetic compatibility

SIS/TK 240/AG 04, Elledningar för vägfordon:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 4, Automotive electrical cables

SIS/TK 240/AG 06, El- och elektronikanslutningar för vägfordon:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 6, On-board electrical connections

ISO/TC 22/SC 32/WG 9, Electrical connections between towing and towed vehicles

SIS/TK 240/AG 08, Funktionssäkerhet i elektroniksystem:

ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 12, Software update

ISO/TC 22/SC 32/WG 13, Safety for driving automation systems

ISO/TC 22/SC 32/WG 14, Safety and Artificial Intelligence

ISO/TC 22/SC 32/WG 8, Functional safety

SIS/TK 240/AG 11, Automotive cybersecurity:

ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)

ISO/TC 22/SC 32/WG 11, Cybersecurity

ISO/TC 22/SC 32/WG 12, Software update

ISO/TC 22/SC 32/WG 13, Safety for driving automation systems

SIS/TK 240/AG 13, Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 2, Environmental conditions

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Elektronik (31) Fordonsteknik (43) Fordonssystem (43.040) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommitté/arbetsgruppsdeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se