Standardutveckling · SIS/TK 240

El- och elektronikutrustning för vägfordon

Dagens bilar liknar alltmer rullande datorer. Men de innehåller även en stor andel traditionell elteknik. Och allt måste fungera under svåra miljöbetingelser. Standarder spelar en stor roll inom området el- och elektronik i bilar. Såväl för de elektriska systemen som för data- och elektroniksystem och deras diagnostikbehov.

Standardisering inom området el, elektronik och datakommunikation i fordon syftar till att uppnå gemensamma globala överenskommelser för att:

• underlätta utbytbarhet av komponenter och system

• skapa gemensamma plattformar för kommunikation och kompatibilitet mellan komponenter och system, vilket också i många fall är en förutsättning för spridning och fortsatt utveckling

• få till stånd ett enhetligt system för diagnostisering av komponenter och system

• få enhetliga provningsmetoder som bildar bas för att definiera produktprestanda för ingående el- och elektronikkomponenter

• definiera säkerhetskrav och metoder att uppfylla dessa.


Standardiseringen inom området är därmed till stor nytta både för fordonstillverkarna, för underleverantörer till fordonsindustrin, samt i slutänden för konsumenten.

Standarderna möjliggör:

• Enhetliga provningsmetoder och krav

• Enhetliga gränssnitt (mekaniska, elektriska, dataprotokoll) för att säkra kompatibilitet

• Säkrad kvalitetsnivå

• Förenklad inköpsprocess

• Billigare produkter

• En plattform för fortsatt teknikutveckling


Standardiseringen ger globala överenskommelser i form av ISO-standarder för:

• Datakommunikation i fordon (främst baserat på CAN och olika tillämpningar av CAN)

• Diagnostik av system och komponenter i fordonet (tjänster, koder, protokoll, kommunikation etc)

• Implementering av informatik-, telematik- och multimediautrustning i fordonet

• Metoder för utvärdering och klassificering av elstörningar och immunitet hos komplett fordon och enskilda komponenter

• Utförande och provningsmetoder för elledningar av alla typer som används i fordon

• Utförande och provningsmetoder för el- och elektronikanslutningar i fordon

• Elanslutningar och datakommunikation mellan dragbil och släp/semitrailer

• Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter i fordon

• Systematisk säkring av funktionssäkerheten i el- och elektroniksystem.


De flesta arbeten ovan är organiserade i arbetsgrupper inom ISO, som har en motsvarande svensk arbetsgrupp som direkt referens, i de fall som området är prioriterat ur svensk synvinkel.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 92 standarder
ISO 24195, Road vehicles - Vocabulary for engineering of starting devices and electrical generators
ISO 22565, Vägfordon - Metod för provning av hållbarhet hos startrelä för stopp- och startsystem
ISO 19642-12, Vägfordon - Elledningar - Del 12: Oskärmade
ISO 19642-11, Vägfordon - Elledningar - Del 11: Mått och krav -
ISO 11452-9, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 9: Portabla sändare
ISO 16844-6, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 6: Diagnostik
ISO 16844-4, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 4: Gränssnitt för
ISO 16844-2, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 2: Gränssnitt med registreringsenhet
ISO 16844-1, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 1: Elektromekaniska komponenter
ISO 21806-15, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 15: Lean application layer conformance test plan plan
ISO 21806-14, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 14: Lean application layer
ISO 21806-13, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 13: 50-Mbit/s balanced media physical layer conformance test plan
ISO 21806-12, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 12: 50-Mbit/s balanced media physical layer
ISO 21806-11, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 11: 150-Mbit/s coaxial physical layer conformance test plan
ISO 21806-10, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 10: 150-Mbit/s coaxial physical layer
ISO 13400-2, Vägfordon - Diagnostikkommunikation över Internet-protokoll (DoIP) - Del 2: Transportprotokoll och tjänster i nätverksskikt
ISO 8820-8, Vägfordon - Säkringar - Del 8: Säkringar med skruvanslutningar (typ H och J) med 450 V nominell spänning
ISO 14229-3, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 3: Enhetliga diagnostiktjänster i CAN-implementering (UDSonCAN)
ISO 14229-2, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 2: Tjänster i sessionsskiktet
ISO 24089, Road vehicles - Software Update engineering
ISO 16750-5, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 5: Kemiska belastningar
ISO 16750-4, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 4: Klimatbelastningar
ISO 16750-3, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 3: Mekaniska belastningar
ISO 16750-2, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 2: Elbelastningar
ISO 16750-1, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 1: Allmänt
ISO 11451-5, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 5: Modväxlad kammare
EN ISO 18541-3, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 3: Funktionella krav på användargränssnitt
ISO/TR 23791, Road vehicles - Extended vehicle (ExVe) web services - Result of the risk assessment on ISO 20078 series
ISO/TR 23786 , Road vehicles - Solutions for remote access to vehicle - Criteria for risk assessment
ISO 21448, Road vehicles - Safety of the intended functionality
ISO 16844-3, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 3: Gränssnitt för rörelsesensorer
ISO 8820-10, Vägfordon - Säkringar - Del 10: Säkringar med flatstift typ L (hög strömstyrka, miniatyr)
ISO 20794-7, Road vehicles - Clock extension peripheral interface (CXPI) - Part 7: Data link and physical layer conformance test plan
ISO 20794-6, Road vehicles - Clock extension peripheral interface (CXPI) - Part 6: Transport and network layer conformance test plan
ISO 20794-5, Road vehicles - Clock extension peripheral interface (CXPI) - Part 5: Application layer conformance test plan
ISO 20794-4, Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 4: Data link layer and physical layer
ISO 14229-1, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 1: Tillämpningsskikt
ISO 20794-3, Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 3: Transport and network layer
ISO 20794-2, Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 2: Application layer
ISO 15765-5, Vägfordon - Diagnostikkommunikation över CAN (DoCAN) - Del 5:
ISO 26021-5, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 5: Extra kommunikationskanal, pulsbreddsmodulerad signal
ISO 26021-4, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 4: Extra kommunikationskanal, tvåvägskommunikation
ISO 26021-3, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 3: Krav på verktyg
ISO 26021-2, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 2: Kommunikationskrav
ISO 26021-1, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 1: Allmän information och definitioner av användningsfall
ISO 19072-4, Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 4: Elektriskt gränssnitt till pyroteknisk enhet, typ 2
EN ISO 18541-4:2015/Amd 1, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 4: Provning av överensstämmelse
EN ISO 18541-2:2014/Amd 1, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 2: Tekniska krav
EN ISO 18541-1:2014/Amd 1, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 1: Allmän information och definition av användningsfall
ISO PRF 19072-1, Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 1: Specifikation av gränssnitt
ISO 23239-1, Road vehicles - Vehicle domain data collection system - Part 1: General information and use case definitions
ISO 23150, Road vehicles - Data communication between sensors and data fusion unit for automated driving functions - Logical interface
ISO 21111-10, Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 8: Electrical 100-Mbit/s component requirements and test methods
ISO 21111-9, Road vehicles - In-vehicle ethernet - Part 9: Bridge specification and conformance test plan
ISO 21111-8, Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 8: Electrical 100-Mbit/s component requirements and test methods
ISO 21111-7, Road vehicles - In-vehicle ethernet - Part 7: Electrical 100-Mbit/s physical layer system specification and interoperability test plan
ISO 21111-6, Road vehicles - In-vehicle ethernet - Part 6: Electrical 100-Mbit/s physical layer device specification and conformance test plan
ISO 21806-9, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 9: 150 Mbit/s optical physical (oPhy) layer conformance test plan
ISO 21806-8, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 8: 150 Mbit/s optical physical (oPhy) layer
ISO 21806-7, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 7: Data link layer conformance test
ISO 21806-6, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 6: Data link layer
ISO 21806-5, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 5: Transport protocol and network layer conformance test
ISO 21806-4, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 4: Transport protocol and network layer
ISO 21806-3, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 3: Application layer conformance test
ISO 21806-2, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 2: Application layer
ISO 21806-1, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) framework - Part 1: General information and document structure definition
ISO 21111-4, Vägfordon - Ethernet i fordon - Del 4: Allmänna krav och provningsmetoder för optiska Gigabit Ethernet-komponenter
ISO 21111-2, Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 2: System requirements and physical layer interfaces
ISO 21111-5, Road vehicles - In-vehicle ethernet - Part 5: Optical 1-Gbit/s physical layer system specification and interoperability test plan
ISO 23132, Road vehicles - Time constrained peri-vehicular data communications for the Extended Vehicle (ExVe) - General requirements, definitions and use cases related to Road and ExVe Safety (RExVeS)
ISO 11452-4, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 4: Metoder för kablage-excitering
ISO 7637-2, Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 2: Elektriska transienter längs matningsledning
ISO 19072-2, Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 2: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav
ISO 13209-4, Vägfordon - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Del 4:
ISO 8820-13, Vägfordon - Säkringar - Del 12: Säkringar med flatstiftsanslutningar typ P (subminiatyr tre stift)
ISO 8820-12, Vägfordon - Säkringar - Del 12: Säkringar med flatstiftsanslutningar typ C (medium), typ E (hög strömstyrka) och typ F (miniatyr)
ISO 25981, Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Elanslutningar för 12 V eller 24 V elektroniskt övervakad batteriladdning i släp
ISO 12098, Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - 15-polig anslutning för fordon med 24 V system
ISO 14229-8, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 8: Enhetliga diagnostiktjänster i Clock eXtension Peripheral Interface (UDSonCXPI)
ISO 8092-5, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 5: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav för anslutning av kablage
ISO 8820-11, Vägfordon - Säkringar - Del 11: Säkringar med flatstiftsanslutningar Typ M (medium-hög strömstyrka)
ISO , Cybersecurity - Resolutions by correspondence
ISO 17987-8, Road vehicles - Local interconnect network (LIN) - Part 8: Electrical physical layer (EPL) specification : LIN over DC powerline (DC-LIN)
ISO 21434, Road Vehicles - Cybersecurity engineering
ISO 21111-3, Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 3: Optical 1-Gbit/s physical layer
ISO 21111-1, Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 1: General information and definitions
ISO 20935, Road vehicles - Application profile for CAN-based network - Framework for special-purpose cars
ISO 20730-1, Vägfordon - Fordonets trafiksäkerhetsgränssnitt för elektronisk periodisk teknisk inspektion (ePTI) - Del 1: Kommunikationskrav
ISO 11992-3, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 3: Tillämpningsskikt för annan utrustning än bromsar och drivlina
ISO/TS 19072-5, Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 5: Elektriskt gränssnitt till pyroteknisk enhet - typ 3 (endast tvåvägs)
ISO 20076, Road vehicles - Test methods and performance requirements for voltage class B connectors
ISO/TS 7637-4, Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 4: Elektriska transienter längs skärmade matningsledningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 221 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 240/AG 01, Datakommunikation och diagnostik för vägfordon
SIS/TK 240/AG 02, Reparationsinformation (RMI/OBD)
SIS/TK 240/AG 03, Elstörningar i fordon
SIS/TK 240/AG 04, Elledningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 06, El- och elektronikanslutningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 08, Funktionssäkerhet i elektroniksystem
SIS/TK 240/AG 11, Automotive cybersecurity
SIS/TK 240/AG 13, Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Scania CV AB, Södertälje
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 22, Road vehicles
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 32/WG 7, Functional characteristics of starting devices and electrical generators
CEN/TC 301, Road vehicles
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Elektronik Fordonsteknik Fordonssystem Elektriska utrustningar