Standard Svensk standard · SS-ISO 11446-1:2012

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Del 1: 13-polig anslutning för fordon med 12 V system som inte är avsedda att kunna passera vattendrag (ISO 11446-1:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11446-1:2012

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Del 1: 13-polig anslutning för fordon med 12 V system som inte är avsedda att kunna passera vattendrag (ISO 11446-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11446 specifes the dimensional characteristics of, and contact allocation and tests and requirements for, 13-pole connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles with 12 V nominal supply voltage not intended to cross water fords. It specifes a park socket for receiving and storing the plug when it is disconnected.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11446-1:2012

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Del 1: 13-polig anslutning för fordon med 12 V system som inte är avsedda att kunna passera vattendrag (ISO 11446-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles - Part 1: 13-pole connectors for vehicles with 12 V nominal supply voltage not intended to cross water fords (ISO 11446-1:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-87548

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-09-26

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 11446:2004