Standard Svensk standard · SS-ISO 19072-4:2019

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 4: Elektriskt gränssnitt till pyroteknisk enhet, typ 2 (ISO 19072-4:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19072-4:2019

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 4: Elektriskt gränssnitt till pyroteknisk enhet, typ 2 (ISO 19072-4:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the general minimum specifications of a type 2 two-way connection interface, linking the pyrotechnic device and harness connector built into a road vehicle.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19072-4:2019

Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 4: Elektriskt gränssnitt till pyroteknisk enhet, typ 2 (ISO 19072-4:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections - Part 4: Pyrotechnic device and harness connector assembly - type 2 (ISO 19072-4:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80014111

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-15

Antal sidor: 24