Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-3:2023

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 3: Diagnostikanslutning och tillhörande elektrisk krets: Specifikation och användning (ISO 15031-3:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-3:2023

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 3: Diagnostikanslutning och tillhörande elektrisk krets: Specifikation och användning (ISO 15031-3:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document references the latest publication of SAE J1962.
On-board diagnostic (OBD) regulations require road vehicles to be equipped with a standardized
connector for purposes of access to OBD information by external test equipment. This document
describes the requirements for the physical connection and associated pin usage to allow for standard
access to the OBD data.
This document is technically equivalent to SAE J1962 with the exception of the specific requirements
identified and the specification of additional requirements related to right hand driven (RHD) vehicles.

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor (13.040.50) Elektriska utrustningar (43.040.10) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-3:2023

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 3: Diagnostikanslutning och tillhörande elektrisk krets: Specifikation och användning (ISO 15031-3:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles — Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics — Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits: Specification and use (ISO 15031-3:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80041141

Utgåva: 3

Fastställd: 2023-02-17

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-ISO 15031-3:2016