Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-6:2013

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 6: Enhetliga diagnostiktjänster för K-Line (UDSonK-Line) (ISO 14229-6:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-6:2013

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 6: Enhetliga diagnostiktjänster för K-Line (UDSonK-Line) (ISO 14229-6:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 14229-6:2013 specifies the implementation of a common set of unified diagnostic services (UDS) on K-Line (UART based) in road vehicles (UDSonK-Line). UDSonK-Line references ISO 14229 1 and ISO 14229 2, and specifies implementation requirements of the diagnostic services to be used for diagnostic communication over K-Line, the server memory programming for all in-vehicle servers connected to a K-Line network with external test equipment. UDSonK-Line does not specify any requirement for the in-vehicle K-Line bus architecture. ISO 14229-6:2013 makes reference to information contained in ISO 14229 1, ISO 14229 2, ISO 14230 1, and ISO 14230 2. ISO 14229-6:2013 does not include any redundant information of the above-mentioned documents. It focuses on additional requirements specific to the implementation of UDSonK-Line network, and specific restrictions in the implementation of UDSonK-Line network.

Ämnesområden

Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-6:2013

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 6: Enhetliga diagnostiktjänster för K-Line (UDSonK-Line) (ISO 14229-6:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Unified diagnostic services (UDS) - Part 6: Unified diagnostic services on K-Line implementation (UDSonK-Line) (ISO 14229-6:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-89591

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-03

Antal sidor: 24