Standard Svensk standard · SS-ISO 20860-2:2009

Vägfordon - Gränssnitt för radiofrekvensanslutning med 50 ohms impedans - Del 2: Provningsmetoder (ISO 20860-2:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20860-2:2009

Vägfordon - Gränssnitt för radiofrekvensanslutning med 50 ohms impedans - Del 2: Provningsmetoder (ISO 20860-2:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 20860 specifies the tests for male and female connectors of the 50 ohms impedance interface for radio frequency applications in road vehicles, and ensures communication to and within road vehicles. These tests apply to all coaxial connectors for road vehicles with a 50 ohms radio frequency interface in accordance with ISO 20860-1.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20860-2:2009

Vägfordon - Gränssnitt för radiofrekvensanslutning med 50 ohms impedans - Del 2: Provningsmetoder (ISO 20860-2:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - 50 ohms impedance radio frequency connection system interface - Part 2: Test procedures (ISO 20860-2:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-69231

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-17

Antal sidor: 32