Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8092-1

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 1: Enpoliga flatstiftsanslutningar - Mått och speciella krav (ISO 8092-1:1996)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8092-1

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 1: Enpoliga flatstiftsanslutningar - Mått och speciella krav (ISO 8092-1:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8092-1

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 1: Enpoliga flatstiftsanslutningar - Mått och speciella krav (ISO 8092-1:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 1: Tabs for single-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-1:1996)

Artikelnummer: STD-23421

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-28

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-EN 28092-1 , SS-ISO 8092-1