Standard Svensk standard · SS-ISO 20934:2019

Vägfordon - Säkringar - Del 5: Säkringar med axialpoler för användning i 48 V nätverk - Typ SF36-70V, SF51-70V och SF56-70V (ISO 20934:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20934:2019

Vägfordon - Säkringar - Del 5: Säkringar med axialpoler för användning i 48 V nätverk - Typ SF36-70V, SF51-70V och SF56-70V (ISO 20934:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies fuse-links with axial terminals (Strip fuse-links) Types SF36‑70V, SF51‑70V and SF56‑70V used in road vehicles. It establishes, for these fuse-link types, the rated current, test procedures, performance requirements, and dimensions.
This document is applicable to fuse-links with a rated voltage of 70 V DC, a rated current of 30 A to 500 A, and a breaking capacity of 2 500 A intended for use in the electrical system of road vehicles with a nominal voltage of 48 V DC.
This document is intended to be used in conjunction with ISO 8820-1 and with ISO 8820-2. The numbering of its clauses corresponds to that of ISO 8820-1, whose requirements are applicable, except where modified by requirements particular to this document.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20934:2019

Vägfordon - Säkringar - Del 5: Säkringar med axialpoler för användning i 48 V nätverk - Typ SF36-70V, SF51-70V och SF56-70V (ISO 20934:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Fuse-links with axial terminals for use in 48V networks - Types SF36-70V, SF51-70V and SF56-70V (ISO 20934:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80010878

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-08

Antal sidor: 36