Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-7:2022

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 7: Enhetliga diagnostiktjänster i LIN (UDSonLIN) (ISO 14229-7:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-7:2022

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 7: Enhetliga diagnostiktjänster i LIN (UDSonLIN) (ISO 14229-7:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies an application profile for the implementation of unified diagnostic services (UDS) local interconnect network (LIN) in road vehicles (UDSonLIN).


UDSonLIN references ISO 14229-1 and ISO 14229-2 and specifies implementation requirements of the diagnostic services to be used for diagnostic communication on Local Interconnect Network.


This document includes:


—    additional requirements specific to the implementation of UDS on local interconnect network; and


—    specific restrictions in the implementation of UDS on local interconnect network.

Ämnesområden

Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14229-7:2022

Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 7: Enhetliga diagnostiktjänster i LIN (UDSonLIN) (ISO 14229-7:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 7: UDS on local interconnect network (UDSonLIN) (ISO 14229-7:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80035046

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-05-04

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 14229-7:2015