Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8092-3

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 3: Mångpoliga flatstiftsanslutningar - Mått och speciella krav (ISO 8092-3:1996)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8092-3

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 3: Mångpoliga flatstiftsanslutningar - Mått och speciella krav (ISO 8092-3:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8092-3

Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 3: Mångpoliga flatstiftsanslutningar - Mått och speciella krav (ISO 8092-3:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 3: Tabs for multi-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-3:1996)

Artikelnummer: STD-25354

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-07-30

Antal sidor: 7