Standard Svensk standard · SS-ISO 27145-6:2023

Vägfordon - Implementering av harmoniserade krav på diagnostikkommunikation (WWH-OBD) - Del 6: Extern provningsutrustning (ISO 27145-6:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 27145-6:2023

Vägfordon - Implementering av harmoniserade krav på diagnostikkommunikation (WWH-OBD) - Del 6: Extern provningsutrustning (ISO 27145-6:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the requirements for the external test equipment as:


—    a means of establishing communications between a WWH-OBD-equipped vehicle and external test equipment;


—    a set of diagnostic services, including addressing methods, to be provided by the external test equipment in order to exercise the services defined in ISO 27145-3.


This document describes the minimum capabilities or functions in the external test equipment. Additional functionalities, for example, non WWH-OBD protocols or retrieval of repair and maintenance information, can be integrated into the external test equipment according to the test equipment manufacturer needs. The external test equipment designer ensures ...

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 27145-6:2023

Vägfordon - Implementering av harmoniserade krav på diagnostikkommunikation (WWH-OBD) - Del 6: Extern provningsutrustning (ISO 27145-6:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles — Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements — Part 6: External test equipment (ISO 27145-6:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80042853

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-05-09

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-ISO 27145-6:2015