Standard Svensk standard · SS-ISO 19642-10:2019

Vägfordon - Elledningar - Del 10: Mått och krav för enkel- och flerledare av aluminium, runda, skärmade och oskärmade med skyddshölje, avsedda för 600 V växelström eller 900 V likström, samt 1000 V växelström eller 1500 V likström (ISO 19642-10:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19642-10:2019

Vägfordon - Elledningar - Del 10: Mått och krav för enkel- och flerledare av aluminium, runda, skärmade och oskärmade med skyddshölje, avsedda för 600 V växelström eller 900 V likström, samt 1000 V växelström eller 1500 V likström (ISO 19642-10:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the dimensions and requirements for multi or single core cables intended
for use in road vehicle applications where the nominal system voltage is 600 V a.c. or 900 V d.c. and
1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.. It also applies to individual cores in multi and single core cables.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19642-10:2019

Vägfordon - Elledningar - Del 10: Mått och krav för enkel- och flerledare av aluminium, runda, skärmade och oskärmade med skyddshölje, avsedda för 600 V växelström eller 900 V likström, samt 1000 V växelström eller 1500 V likström (ISO 19642-10:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elledningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 04

Internationell titel: Road vehicles - Automotive cables - Part 10: Dimensions and requirements for 600 V a.c. or 900 V d.c. and 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. round, sheathed, screened or unscreened multi or single core aluminium conductor cables (ISO 19642-10:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80009884

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-14

Antal sidor: 28