Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18541-3:2021

Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 3: Funktionella krav på användargränssnitt (ISO 18541-3:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18541-3:2021

Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 3: Funktionella krav på användargränssnitt (ISO 18541-3:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document includes functional user interface requirements related to automotive repair and maintenance information (RMI) systems in order to standardize access to RMI for independent operators.
This document specifies all functional user interface requirements related to a vehicle manufacturer's RMI system. These requirements will reflect the deriving needs from the use cases as specified in ISO 18541-1.

Ämnesområden

Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18541-3:2021

Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 3: Funktionella krav på användargränssnitt (ISO 18541-3:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Reparationsinformation (RMI/OBD), SIS/TK 240/AG 02

Internationell titel: Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 3: Functional user interface requirements (ISO 18541-3:2021)

Artikelnummer: STD-80030198

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-07-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 18541-3:2014