Standard Svensk standard · SS-ISO 19642-8:2019

Vägfordon - Elledningar - Del 8: Mått och krav för enkel- och flerledare av aluminium, runda, skärmade och oskärmade med skyddshölje, avsedda för 30 V växelström eller 60 V likström (ISO 19642-8:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19642-8:2019

Vägfordon - Elledningar - Del 8: Mått och krav för enkel- och flerledare av aluminium, runda, skärmade och oskärmade med skyddshölje, avsedda för 30 V växelström eller 60 V likström (ISO 19642-8:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the dimensions and requirements for multi or single core cables intended for
use in road vehicle applications where the nominal system voltage is 30 V a.c. or 60 V d.c.. It also applies
to individual cores in multi core cables.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19642-8:2019

Vägfordon - Elledningar - Del 8: Mått och krav för enkel- och flerledare av aluminium, runda, skärmade och oskärmade med skyddshölje, avsedda för 30 V växelström eller 60 V likström (ISO 19642-8:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elledningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 04

Internationell titel: Road vehicles - Automotive cables - Part 8: Dimensions and requirements for 30 V a.c. or 60 V d.c. round, sheathed, screened or unscreened multi or single core aluminium conductor cables (ISO 19642-8:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80009891

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-14

Antal sidor: 28