Standard Svensk standard · SS-ISO 4091

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Definitioner, provning och krav

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 4091:2003/Amd 1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4091

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Definitioner, provning och krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 425,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives definitions and specifies tests and requirements for connectors used for the electrical connection of towing and towed road vehicles. It is applicable to connectors of all types used for this purpose, as specified in ISO 1185, ISO 1724, ISO 3731, ISO 3732, ISO 7638-1, ISO 7638-2, ISO 11446 and ISO 12098.
NOTE Dimensions and particular requirements related to the design of the connector are given in separate International Standards.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4091

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Definitioner, provning och krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 425,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles - Definitions, tests and requirements

Artikelnummer: STD-34978

Utgåva: 3

Fastställd: 2003-12-12

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-ISO 4091