Standard Svensk standard · SS-ISO 16845-2:2018

Vägfordon - Controller area network (CAN) - Provning av överensstämmelse - Del 2: Höghastighetskommunikation (ISO 16845-2:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16845-2:2018

Vägfordon - Controller area network (CAN) - Provning av överensstämmelse - Del 2: Höghastighetskommunikation (ISO 16845-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the conformance test plan for the CAN physical layer as standardized in
ISO 11898-2:2016. It specifies static and dynamic tests. The dynamic tests includes the test cases for
the partly implemented Classical CAN protocol and CAN FD protocol as standardized in ISO 11898-
1:2015. The static tests describe the data to be given in datasheets.

Ämnesområden

Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16845-2:2018

Vägfordon - Controller area network (CAN) - Provning av överensstämmelse - Del 2: Höghastighetskommunikation (ISO 16845-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Controller area network (CAN) conformance test plan - Part 2: High-speed medium access unit - Conformance test plan (ISO 16845-2:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006481

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-09-05

Antal sidor: 100

Ersätter: SS-ISO 16845-2:2014