Standard Svensk standard · SS-ISO 7638-1:2018

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Del 1: Anslutningar för bromssystem, axlar och hjul på fordon med 24 V system (ISO 7638-1:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7638-1:2018

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Del 1: Anslutningar för bromssystem, axlar och hjul på fordon med 24 V system (ISO 7638-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 7638 gives the dimensions of, and specifies the contact allocation and tests and test requirements for, connectors for the electrical connection of the braking systems and running gear of towing and towed vehicles with 24 V nominal supply voltage. In addition, it specifies a park socket used to receive and store the plug when disconnected.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10) Bromssystem (43.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7638-1:2018

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Del 1: Anslutningar för bromssystem, axlar och hjul på fordon med 24 V system (ISO 7638-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles - Part 1: Connectors for braking systems and running gear of vehicles with 24 V nominal supply voltage (ISO 7638-1:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80004864

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-06-26

Antal sidor: 18

Ersätter: SS-ISO 7638-1