Standard Svensk standard · SS-ISO 20730-2:2022

Vägfordon - Fordonsgränssnitt för elektronisk periodisk teknisk inspektion (ePTI) - Del 2: Plan för provning av överensstämmelse med kraven för applikation och kommunikation (ISO 20730-2:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20730-2:2022

Vägfordon - Fordonsgränssnitt för elektronisk periodisk teknisk inspektion (ePTI) - Del 2: Plan för provning av överensstämmelse med kraven för applikation och kommunikation (ISO 20730-2:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the conformance test plan for the communication requirements stated in ISO 20730-1 of road vehicles' ePTI-relevant systems and associated measurement and control data as specified in ISO 20730-3, which are subject to the usage of the electronic vehicle interface during the periodic technical inspection (ePTI).


The conformance test plan specifies test requirements and expected response behaviour of the system under test (SUT) to verify conformance of a vehicle with respect to ISO 20730-1 and ISO 20730-3 requirements.


This document provides technical information that test results are identical even on different test systems, if the particular test suite and the test system are compliant to the content of this document.

Ämnesområden

Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20730-2:2022

Vägfordon - Fordonsgränssnitt för elektronisk periodisk teknisk inspektion (ePTI) - Del 2: Plan för provning av överensstämmelse med kraven för applikation och kommunikation (ISO 20730-2:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles — Vehicle interface for electronic Periodic Technical Inspection (ePTI) — Part 2: Application and communication requirements conformance test plan (ISO 20730-2:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80039880

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-14

Antal sidor: 44