Standard Svensk standard · SS-ISO 11992-1:2019

Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 1: Fysiskt skikt och länkskikt (ISO 11992-1:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11992-1:2019

Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 1: Fysiskt skikt och länkskikt (ISO 11992-1:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes the data link layer (DLL) and physical layer (PHY) for the two CAN-based network interfaces specified in the 11992-series.
The DLL sub-clauses are composed of:
— DLL protocol entity requirements;
— DLL device interface requirements; and
— DLL network system requirements.
Normally, the physical signalling sub-layer is implemented in the CAN protocol controller. The physical medium attachment sub-layer is normally implemented in the CAN transceiver or the System Base Chip (SBC). Optionally, it can comprise also additional protection circuitry. The media-dependent sub-layer comprises the connectors and the cabling.
The physical signalling (PS) sub-clauses are composed of:
— PS entity requirements;
— PS device interface requirements; and
— PS network system requirements.
The physical medium attachment (PMA) sub-clauses are composed of:
— PMA protocol entity requirements; and
— PMA device interface requirements.
The physical medium dependent (PMD) sub-clauses are composed of:
— PMD entity requirements;
— PMD device interface requirements; and
— PMD network system requirements.

Ämnesområden

Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11992-1:2019

Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 1: Fysiskt skikt och länkskikt (ISO 11992-1:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles - Part 1: Physical and data-link layers (ISO 11992-1:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80012213

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-05-29

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 11992-1