Standard Svensk standard · SS-ISO 8820-1:2014

Vägfordon - Säkringar - Del 1: Definitioner och allmänna provningskrav (ISO 8820-1:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8820-1:2014

Vägfordon - Säkringar - Del 1: Definitioner och allmänna provningskrav (ISO 8820-1:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 8820-1:2014 defines terms and specifies general test requirements for fuse-links for electrical DC systems of road vehicles.
This part of ISO 8820 is intended to be used in conjunction with other parts of ISO 8820, to which its requirements are applicable except where modified by the particular requirements of another part.
This part of ISO 8820 is not applicable to fuse holders used in the vehicles.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8820-1:2014

Vägfordon - Säkringar - Del 1: Definitioner och allmänna provningskrav (ISO 8820-1:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Fuse-links - Part 1: Definitions and general test requirements (ISO 8820-1:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-104904

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-12-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 8820-1:2008