Standard Svensk standard · SS-ISO 15170-2:2002/Cor 1:2013

Vägfordon - Fyrpoliga elanslutningar med bajonettfattning - Del 2: Provning och krav - Rättelse 1 (ISO 15170-2:2001/Cor 1:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15170-2:2002/Cor 1:2013

Vägfordon - Fyrpoliga elanslutningar med bajonettfattning - Del 2: Provning och krav - Rättelse 1 (ISO 15170-2:2001/Cor 1:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15170-2:2002/Cor 1:2013

Vägfordon - Fyrpoliga elanslutningar med bajonettfattning - Del 2: Provning och krav - Rättelse 1 (ISO 15170-2:2001/Cor 1:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Four-pole electrical connectors with pins and twist lock - Part 2: Tests and requirements - Technical Corrigendum 1 (ISO 15170-2:2001/Cor 1:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-99615

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-09

Antal sidor: 4

Korrigerar: SS-ISO 15170-2