Standard Svensk standard · SS-ISO 21806-2:2020

Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 2: Application layer (ISO 21806-2:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21806-2:2020

Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 2: Application layer (ISO 21806-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a part of the application, the application layer, and the presentation layer.
The application covers the
— device model,
— registry management,
— connection management for streaming data,
— diagnosis, and
— error handling.
The application layer covers the structure of MOST messages consisting of
— addressing,
— function block identifiers,
— instance identifiers,
— function identifiers,
— operation types, and
— timing definitions.
The presentation layer covers the definition of data, basic data types and function classes.

Ämnesområden

Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21806-2:2020

Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 2: Application layer (ISO 21806-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 2: Application layer (ISO 21806-2:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80024563

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-09-21

Antal sidor: 148